Welkom op de website van kunstschilder Willem Bult

Het is vandaag zondag 3 maart 2024.
Galerie Religieus
  1. De Judaskus
  2. Petrus en Malchus
  3. De graflegging
  4. Christus geeft de sleutel van de hemelpoort aan Petrus
  5. Jezus, Martha en Maria
  6. Een vrouw giet kostbaar balsem over het
   hoofd van Jezus
  7. Jezus geneest de dove
  8. Laat de kinderen tot Mij komen
  9. Zee en wind gehoorzamen
  10. En Hij openbaarde hen de Schriften
  11. "Ecce Homo"
  12. Religieus vijf-luik
  13. Onze Lieve Vrouw, Onbevlekt
  14. Jezus ik vertrouw op U
  15. Maria en Elizabeth
  16. Maria ten hemel opneming
  17. Ecce Homo
  18. De kruisiging
  19. David en de Joden en Goliath met de Filistijnen
  20. Mozes slaat water uit de rots
  21. Daniël in de leeuwenkuil
  22. Rijke jongeman

  Maria en Elizabeth / Maria's gewaad is lekker dik geverfd ,met blijdschap ontmoeten ze elkaar./ 2 februari 2008 / 40 x50 cm

  Lucas 1,39-42>>>

  39. 'In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. 40. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elizabet. 41. Zodra Elizabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot: Elizabet werd vervuld met de heilige Geest 42. en riep met luider stemme uit: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.'