Welkom op de website van kunstschilder Willem Bult

Het is vandaag zondag 3 maart 2024.
Galerie Religieus
  1. De Judaskus
  2. Petrus en Malchus
  3. De graflegging
  4. Christus geeft de sleutel van de hemelpoort aan Petrus
  5. Jezus, Martha en Maria
  6. Een vrouw giet kostbaar balsem over het
   hoofd van Jezus
  7. Jezus geneest de dove
  8. Laat de kinderen tot Mij komen
  9. Zee en wind gehoorzamen
  10. En Hij openbaarde hen de Schriften
  11. "Ecce Homo"
  12. Religieus vijf-luik
  13. Onze Lieve Vrouw, Onbevlekt
  14. Jezus ik vertrouw op U
  15. Maria en Elizabeth
  16. Maria ten hemel opneming
  17. Ecce Homo
  18. De kruisiging
  19. David en de Joden en Goliath met de Filistijnen
  20. Mozes slaat water uit de rots
  21. Daniël in de leeuwenkuil
  22. Rijke jongeman

  De Kruisiging / Tafereel van de Verlosingsdaad / 12 september 2007 / 40x50cm.

  Johannes19,5-7>>>

  44. Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe 45. doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 46 Toen riep Jezus met luider stem: 'Vader in uw handen beveel Ik mijn geest.' Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. 47. Op het zien van wat er gebeurd was, loofde de honderdman God en zei: 'Deze mens was waarlijk een rechtvaardige.'