Welkom op de website van kunstschilder Willem Bult

Het is vandaag zondag 3 maart 2024.
Galerie Religieus
  1. De Judaskus
  2. Petrus en Malchus
  3. De graflegging
  4. Christus geeft de sleutel van de hemelpoort aan Petrus
  5. Jezus, Martha en Maria
  6. Een vrouw giet kostbaar balsem over het
   hoofd van Jezus
  7. Jezus geneest de dove
  8. Laat de kinderen tot Mij komen
  9. Zee en wind gehoorzamen
  10. En Hij openbaarde hen de Schriften
  11. "Ecce Homo"
  12. Religieus vijf-luik
  13. Onze Lieve Vrouw, Onbevlekt
  14. Jezus ik vertrouw op U
  15. Maria en Elizabeth
  16. Maria ten hemel opneming
  17. Ecce Homo
  18. De kruisiging
  19. David en de Joden en Goliath met de Filistijnen
  20. Mozes slaat water uit de rots
  21. Daniël in de leeuwenkuil
  22. Rijke jongeman

  Daniël in de leeuwenkuil / Daniël werdt betrapt toen hij tegen een verbod, een wet van Meden en Perzen, die onheroepelijk is uitgevaardigt door Koning Darius van Babel, door te bidden tot zijn God, en werd veroordeeld om te sterven in de leeuwenkuil / 30 mei 2007 / 40 x 50 cm

  Daniël 6, 21-23>>>

  21. Bij de kuil gekomen begon hij op klagende toon tot Daniël te roepen. Hij zei 'Daniël, dienaar van de levende God, Heeft uw God, door u zo trouw vereerd, u van de leeuwen kunnen redden?' 22. Daarop antwoordde Daniël: 'Koning leef in eeuwigheid! 23. Mijn God heeft zijn engel gezonden om de leeuwen te muilbanden. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, daar ik in Gods ogen onschuldig ben. Maar ook tegen u, koning, heb ik niets misdreven.'