Welkom op de website van kunstschilder Willem Bult

Het is vandaag vrijdag 1 december 2023.
Galerie Religieus
  1. De Judaskus
  2. Petrus en Malchus
  3. De graflegging
  4. Christus geeft de sleutel van de hemelpoort aan Petrus
  5. Jezus, Martha en Maria
  6. Een vrouw giet kostbaar balsem over het
   hoofd van Jezus
  7. Jezus geneest de dove
  8. Laat de kinderen tot Mij komen
  9. Zee en wind gehoorzamen
  10. En Hij openbaarde hen de Schriften
  11. "Ecce Homo"
  12. Religieus vijf-luik
  13. Onze Lieve Vrouw, Onbevlekt
  14. Jezus ik vertrouw op U
  15. Maria en Elizabeth
  16. Maria ten hemel opneming
  17. Ecce Homo
  18. De kruisiging
  19. David en de Joden en Goliath met de Filistijnen
  20. Mozes slaat water uit de rots
  21. Daniël in de leeuwenkuil
  22. Rijke jongeman

  De graflegging / De begrafenis van Jezus / 3 juni 2003 / 50 x 60 cm

  Lucas 23:50-56 >>>

  Nu was daar een zekere Jozef, een lid van de raad, een goed en rechtvaardig man, die niet had ingestemd met hun plannen en praktijken. Hij was afkomstig uit de Joodse stad Arimatea en leefde in de verwachting van het koninkrijk van God. Hij vervoegde zich bij Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Hij haalde het van het kruis, wikkelde het in linnen en legde Hem in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen, en waarin nog niemand lag. Het was voorbereidingsdag en de sabbat zou zo aanbreken. De vrouwen die met Hem uit Galilea waren meegekomen, waren Jozef gevolgd en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin werd neergelegd. Toen gingen ze naar huis en maakten kruiden en balsem klaar. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust.