Welkom op de website van kunstschilder Willem Bult

Het is vandaag maandag 25 september 2023.
Galerie Religieus
  1. De Judaskus
  2. Petrus en Malchus
  3. De graflegging
  4. Christus geeft de sleutel van de hemelpoort aan Petrus
  5. Jezus, Martha en Maria
  6. Een vrouw giet kostbaar balsem over het
   hoofd van Jezus
  7. Jezus geneest de dove
  8. Laat de kinderen tot Mij komen
  9. Zee en wind gehoorzamen
  10. En Hij openbaarde hen de Schriften
  11. "Ecce Homo"
  12. Religieus vijf-luik
  13. Onze Lieve Vrouw, Onbevlekt
  14. Jezus ik vertrouw op U
  15. Maria en Elizabeth
  16. Maria ten hemel opneming
  17. Ecce Homo
  18. De kruisiging
  19. David en de Joden en Goliath met de Filistijnen
  20. Mozes slaat water uit de rots
  21. Daniël in de leeuwenkuil
  22. Rijke jongeman

  Laat de kinderen tot Mij komen / Zoals kinderen / 28 januari 2004 / 50 x 60 cm

  Matteüs 19:13-15 >>>

  Toen bracht men kinderen bij Hem, met de bedoeling dat Hij hun de handen zou opleggen en voor hen zou bidden. Maar de leerlingen wezen hen terecht. Jezus zei: `Laat die kinderen en verhinder niet dat ze bij Me komen, want van zulke kinderen is het koninkrijk der hemelen.' Hij legde hun de handen op; daarna vertrok Hij.