Welkom op de website van kunstschilder Willem Bult

Het is vandaag zondag 3 maart 2024.
Galerie Religieus
  1. De Judaskus
  2. Petrus en Malchus
  3. De graflegging
  4. Christus geeft de sleutel van de hemelpoort aan Petrus
  5. Jezus, Martha en Maria
  6. Een vrouw giet kostbaar balsem over het
   hoofd van Jezus
  7. Jezus geneest de dove
  8. Laat de kinderen tot Mij komen
  9. Zee en wind gehoorzamen
  10. En Hij openbaarde hen de Schriften
  11. "Ecce Homo"
  12. Religieus vijf-luik
  13. Onze Lieve Vrouw, Onbevlekt
  14. Jezus ik vertrouw op U
  15. Maria en Elizabeth
  16. Maria ten hemel opneming
  17. Ecce Homo
  18. De kruisiging
  19. David en de Joden en Goliath met de Filistijnen
  20. Mozes slaat water uit de rots
  21. Daniël in de leeuwenkuil
  22. Rijke jongeman

  Zee en wind gehoorzamen / Het stillen van de storm / 2004 / 50 x 60 cm

  Matteüs 8: 23-27 >>>

  Toen Hij aan boord ging, volgden zijn leerlingen Hem. Opeens werd de zee zo onstuimig dat de golven over de boot heen sloegen. Hij sliep. Ze maakten Hem wakker en riepen: `Heer, red ons, wij vergaan!' Hij zei: `Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen?' Toen stond Hij op en bestrafte wind en zee, en het werd volkomen stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: `Wat is dat toch voor iemand, dat zelfs de wind en de zee naar Hem luisteren?'